Zavolejte nám       


Sortiment produktů


Tabulka chemické odolnosti těsnících desek FASIT

vhodná pro danou aplikaci
vhodná v závislosti na provozních podmínkách
nelze použít

FASIT Omnia Steam 400 inserted Kemit 202   FASIT Omnia Steam 400 inserted Kemit  202
acetamid * * * * *   kyselina citrónová * * * * *
ester kyseliny octové * * * * *   kyselina dusičná 20% * * * * *
aceton * * * * *   kyselina dusičná 40% * * * * *
acetylen * * * * *   kyselina dusičná 96% * * * * *
octan hlinitý * * * * *   kyselina fosorečná * * * * *
chlorečnan hlinitý * * * * *   kyselina chlorovodíková 20% * * * * *
chlorid hlinitý * * * * *   kyselina chlorovodíková 36% * * * * *
čpavek * * * * *   kyselina chlorovodíková 10% * * * * *
dvojuhličitan amonný * * * * *   kyselina chlorovodíková 40% * * * * *
hydroxid amonný * * * * *   kyselina chromová * * * * *
chlorid amonný * * * * *   kyselina jablečná * * * * *
octan amylu * * * * *   kyselina máselná * * * * *
anilín * * * * *   kyselina mravenčí 10% * * * * *
asfalt * * * * *   kyselina mravenčí 85% * * * * *
chlorit barnatý * * * * *   kyselina octová 10% * * * * *
benzen * * * * *   kyselina octová 100% * * * * *
benzín * * * * *   kyselina olejová * * * * *
borax * * * * *   kyselina palmitová * * * * *
butan * * * * *   kyselina salicylová * * * * *
butylalkohol * * * * *   kyselina sírová 20% * * * * *
octan mědný * * * * *   kyselina sírová 20% * * * * *
cukr * * * * *   kyselina stearová * * * * *
cyklohexanol * * * * *   kyselina šťavelová * * * * *
cyklohexanon * * * * *   kyselina vinná * * * * *
dehet * * * * *   kyslík * * * * *
dekalin * * * * *   lakový benzín * * * * *
dibenzyléter * * * * *   arseničnan olovnatý * * * * *
dimetylformamid * * * * *   manganistan draselný * * * * *
Dowtherm * * * * *   metan * * * * *
dusičnan draselný * * * * *   dichlormetylen * * * * *
dusík * * * * *   metylalkohol * * * * *
etan * * * * *   metyletylketon * * * * *
etylchlorid * * * * *   metylchlorid * * * * *
etylalkohol * * * * *   minerální olej dle ASTM no.1a * * * * *
etylen * * * * *   mléko * * * * *
etylenglykol * * * * *   mýdlo * * * * *
etylacetát * * * * *   nitrobenzen * * * * *
fenol * * * * *   octan olovnatý * * * * *
formaldehyd * * * * *   oktan * * * * *
freon 12 * * * * *   oleum * * * * *
freon 22 * * * * *   oxid uhličitý * * * * *
glycerín * * * * *   pára * * * * *
heptan * * * * *   pentan * * * * *
hlinitan sodný * * * * *   perchloretylen * * * * *
hydraulický olej (minerální) * * * * *   petrolej * * * * *
hydraulický olej (na bázi glykolu) * * * * *   octan draselný * * * * *
hydraulický olej (na bázi fosfátových esterů) * * * * *   dvojchroman draselný * * * * *
hydrazin * * * * *   propan * * * * *
hydrouhličitan draselný * * * * *   pyridin * * * * *
hydroxid draselný * * * * *   silikonový olej * * * * *
hydroxid sodný * * * * *   síran hořečnatý * * * * *
hydroxid vápenatý * * * * *   síran sodný * * * * *
chlorid draselný * * * * *   sirník sodný * * * * *
chlorid sodný * * * * *   sirouhlík * * * * *
chlorid vápenatý * * * * *   dvojuhličitan sodný * * * * *
chlor, suchý * * * * *   dvojsíran sodný * * * * *
chlor, vlhký * * * * *   škrob * * * * *
chloroform * * * * *   těžký benzín * * * * *
izobutan * * * * *   toluen * * * * *
izooktan * * * * *   topný olej * * * * *
izopropylalkohol * * * * *   transformátorový olej * * * * *
jodid draselný * * * * *   trichloretylen * * * * *
kamenec * * * * *   uhličitan draselný * * * * *
kreozot * * * * *   uhličitan sodný * * * * *
krezol * * * * *   voda * * * * *
kyanid sodný * * * * *   vodík * * * * *
kyselina adipová * * * * *   vzduch * * * * *
kyselina benzoová * * * * *   xylen * * * * *
kyselina boritá * * * * *              

Vytvořila společnost